رویدادهای نجومی اردیبهشت ۱۳۹۹

در جدول رویدادهای نجومی اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به دو ماه قبل تغییراتی ایجاد کرده‌ایم. اولین تغییر حذف زمان طلوع/غروب ماه و خورشید است. بر این اساس که صفحه جدیدی در سایت مجله علمی نجومی اورانوس تحت عنوان آسمان ارومیه اضافه شده، بنابراین این زمانها از جدول حذف شده‌اند. در کل با توجه به اینکه تعداد فراوانی از مخاطبان گرامی رویدادهای نجومی ماه، از دیگر شهرهای دور یا نزدیک هستند، درج این زمان برای شهری خاص خیلی مفید نبود. امیدواریم که به زودی بتوانیم زمانهای نجومی (طلوع/غروب ماه، خورشید و سیارات) را برای همه شهرهای ایران ارائه کنیم.

بخش دیگری که از رویدادیهای نجومی آسمان حذف شده مقدار فاز ماه است. در عوض تاریخ تقویم هجری قمری درج شده که همان کاربرد را دارد و هر منجمی با دیدن این تاریخ فاز ماه و کاهشی یا افزایشی بودن هلال را خواهد دانست.

صورت فلکی عوا

 

رویدادهای نجومی اردیبهشت ۱۳۹۹

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ ۲۶ شعبان ۱۴۴۱  
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
سیارک پالاس این روزها در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی قرار دارد. این سیارک از قدر ۹.۷ می‌درخشد. مشاهده آن با دوربین دوچشمی سخت است اما با تلسکوپهای کوچک (قطر بیش از ۷۰ میلیمتر) راحت‌تر می‌توان آن را رصد کرد.
۱۴:۲۴ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۷ درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز ۱.۳ درجه شرقی است.
۲۳:۴۳ ماه در دورترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۶۳۸۲ کیلومتر قرار دارد.

 

سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ۲۷ شعبان ۱۴۴۱  
۲۲:۳۴ مقارنه ماه و عطارد. ماه در ۳.۵ درجه‌ای جنوب عطارد

 

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ ۲۸ شعبان ۱۴۴۱  
۰:۱۵ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و عطارد. ماه در ۳.۴ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی عطارد است.
اوج بارش شهابی شلیاقی. نسا در شرایط ایده‌آل ۱۸ شهاب در ساعت. این بارش بیش از ۲۶۰۰ سال است که رصد می‌شود و منشا آن دنباله‌دار C/1861G1 Thatcher است.

 

پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ ۲۹ شعبان ۱۴۴۱  
زحل این روزها در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی قرار دارد. با قدر ۰.۶ با چشم غیرمسلح به‌راحتی دیده می‌شود.
۶:۵۶ ماه نو.
۸:۵۵ مقارنه ماه و اورانوس. ماه در ۴.۷ درجه‌ای جنوب اورانوس است.
۱۵:۲۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در ۳.۹ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است.

 

جمعه ۵ اردیبهشت ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ ۳۰ شعبان ۱۴۴۱  
۷:۱۰ مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در ۷.۸ درجه‌ای جنوب خوشه پروین است.

 

شنبه ۶ اردیبهشت ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ ۱ رمضان ۱۴۴۱  
پایان فعالیت بارش شهابی شلیاقی
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
۵:۵۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دبران. ماه در ۲.۹ درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۴۰ است، زمانی که جدایی‌شان ۶.۳ درجه است.

۶:۵۲ مقارنه ماه و ستاره دبران. ماه در ۳ درجه‌ای شمال دبران است.

 

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ ۲ رمضان ۱۴۴۱  
۲:۱۸ آغاز حرکت رجعی و اقامت شرقی پلوتو. با قدر ۱۴.۳ با تلسکوپهای بزرگتر از ۱۵ سانتیمتر قابل مشاهده است.
۴:۲۶ ستاره سماک رامح در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر ۰.۱- در آسمان است.
۱۷:۳۹ مقارنه خورشید و اورانوس. اورانوس در ۰.۵ درجه‌ای جنوب خورشید است.
۲۱:۲۶ مقارنه ماه و زهره. ماه در ۶.۴ درجه‌ای جنوب زهره است.

 

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ ۳ رمضان ۱۴۴۱  
۱:۲۳ اورانوس در دورترین فاصله از زمین برابر با ۳۱۱۳.۲۲ میلیون کیلومتر قرار دارد.
۲۲:۲۰ ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
۷:۰۸ مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا. ماه در ۰.۵ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۷:۰۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره میو-جوزا. ماه در ۰.۵ درجه‌ای شمال این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۳:۴۲ (یا کمی قبل‌تر) است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۱ درجه است.

 

سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ ۴ رمضان ۱۴۴۱  
۱۸:۵۳ زهره با قدر ۴.۵- در بیشترین درخشندگی.
۱۹:۵۳ میل ماه برابر با ۲۳.۹ درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.

 

چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ ۵ رمضان ۱۴۴۱  
۸:۴۷ مقارنه سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله. جونو در ۶.۳ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۲۰:۰۶ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۷.۲ درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز ۲.۷ درجه جنوبی است.
۱۲:۵۴ مقارنه ماه و ستاره “راس پیکر پیشین” (آلفا-جوزا). ماه در ۸.۷ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۱۷:۳۵ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره راس پیکر پسین (بتا-جوزا). ماه در ۴.۹ درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۰:۲۵ است، زمانی که جدایی‌شان ۵ درجه است.

۱۹:۰۵ مقارنه ماه و ستاره “راس پیکر پسین” (بتا-جوزا). ماه در ۴.۹ درجه‌ای جنوب این ستاره است.

 

پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ ۶ رمضان ۱۴۴۱  
۱۶:۵۹ مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در ۱.۷ درجه‌ای شمال این خوشه است.
۱۷:۵۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در ۱.۶ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۰:۵۹ است، زمانی که جدایی‌شان ۱.۹ درجه است.

 

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱ مه ۲۰۲۰ ۷ رمضان ۱۴۴۱  
۱:۰۹ تربیع اول.
۶:۴۸ مقارنه عطارد و اورانوس. عطارد در ۰.۳ درجه‌ای جنوب اورانوس
۸:۲۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و اورانوس. ماه در ۰.۳ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است. به دلیل حضور در کنار خورشید غیرقابل رویت هستند.
۲۳:۴۹ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۸.۳ درجه (۶.۴ درجه غربی و ۵.۳ درجه جنوبی) می‌رسد.

 

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۲ مه ۲۰۲۰ ۸ رمضان ۱۴۴۱  
۷:۳۷ مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در ۳.۳ درجه‌ای شمال قلب الاسد.
۸:۳۷ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره قلب الاسد. ماه در ۳.۳ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲:۳۷ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۶ درجه است.

۲۰:۲۰ عطارد در دورترین فاصله از زمین برابر با ۱۹۸.۶۵ میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۳ مه ۲۰۲۰ ۹ رمضان ۱۴۴۱  
آغاز فعالیت بارش شهابی اتا-شلیاقی. اوج بارش شنبه ۲۰ اردیبهشت با نسا ۳ شهاب در ساعت خواهد بود.

 

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۴ مه ۲۰۲۰ ۱۰ رمضان ۱۴۴۱  
۲۳:۵۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و ستاره دلتا-جدی. مریخ در ۰.۹ درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۳:۲۱ است، زمانی که جدایی‌شان ۰.۹ درجه است.

۹:۴۹ مقارنه مریخ و ستاره دلتا-جدی. مریخ در ۱ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۱۲:۲۴ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز ۳.۱ درجه غربی است.

 

سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۵ مه ۲۰۲۰ ۱۱ رمضان ۱۴۴۱  
۱:۵۸ مقارنه خارجی عطارد. عطارد در ۰.۱ درجه‌ای جنونب جنوب شرقی خورشید است.
۲:۴۴ حداکثر درخشندگی عطارد. عطارد از قدر ۲.۳- می‌درخشد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
۳:۱۹ دنباله دار C/2017 T2 (قدر ۸.۱) در نزدیکترین فاصله از خورشید برابر با ۲۴۱.۶۱ میلیون کیلومتر قرار دارد.
۳:۴۶ مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در ۱.۵ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۴:۴۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در ۱.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو بسیار نزدیک به افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۴:۲۱ است، زمانی که جدایی‌شان ۱.۴ درجه است.

۹:۲۸ مقارنه ستاره آلفا-میزان. این ستاره (قدر ۲.۸) نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
۲۰:۲۱ مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در ۷ درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۶ مه ۲۰۲۰ ۱۲ رمضان ۱۴۴۱  
۶:۵۱ ماه در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با ۳۵۹۷۴۱ کیلومتر قرار دارد.
اوج بارش شهابی اتا-دلوی. در شرایط ایده‌آل نسا این بارش ۷۰ شهاب در ساعت است.

 

پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۷ مه ۲۰۲۰ ۱۳ رمضان ۱۴۴۱  
۱۱:۳۸ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در ۲.۸ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۱۸ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۲ درجه است.

۱۰:۴۳ مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در ۲.۹ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۱۵:۱۶ ماه کامل.

 

جمعه ۱۹ اردیبهشت ۸ مه ۲۰۲۰ ۱۴ رمضان ۱۴۴۱  
۱۶:۲۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در ۱.۱ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۳۱ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۷ درجه است.

۱۵:۵۳ مقارنه ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در ۱.۱ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۱۵:۳۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در ۴.۱ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۳۹ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۶ درجه است.

۱۴:۲۰ مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در ۴.۲ درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹ مه ۲۰۲۰ ۱۵ رمضان ۱۴۴۱  
۲:۰۱ مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در ۵.۷ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۵:۰۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در ۵.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
اوج بارش شهابی اتا-شلیاقی. نسا این بارش در بهترین شرایط حدود ۳ شهاب در ساعت است.

 

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۰ مه ۲۰۲۰ ۱۶ رمضان ۱۴۴۱  
مقارنه صورت فلکی میزان. این صورت فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
۸:۵۰ عطارد در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۴۶ میلیون کیلومتر است.
۱۳:۲۹ ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

 

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۱ مه ۲۰۲۰ ۱۷ رمضان ۱۴۴۱  
۰:۰۴ مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در ۰.۹ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۰:۲۸ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در ۰.۹ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
۰:۳۹ اقامت غربی سیارک پالاس (قدر ۹.۵). با تلسکوپهای قطر بزرگتر از ۷۰ میلیمتر قابل مشاهده است.
۱۰:۴۴ میل ماه برابر با ۲۴- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
۱۲:۰۷ اقامت غربی زحل (قدر ۰.۵). با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
۱۷:۱۳ مقارنه عطارد و خوشه پروین. عطارد در ۳.۱ درجه‌ای جنوب خوشه پروین است.
۲۲:۳۰ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۹ درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم ۲.۲ درجه شمالی  است.

 

سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۲ مه ۲۰۲۰ ۱۸ رمضان ۱۴۴۱  
۱۷:۵۴ مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در ۳.۱ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۱۷:۵۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. ماه در ۳.۱ درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۰:۳۴ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۴ درجه است.

۳:۲۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و خوشه پروین. ماه در ۳ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این خوشه است. به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیستند.
۱۱:۴۸ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. ماه در ۱.۷ درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۴:۱۸ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۷ درجه است.

۱۱:۱۱ مقارنه ماه و پلوتو. ماه در ۱.۸ درجه‌ای جنوب این سیاره است.
۱۵:۰۴ مقارنه ماه و مشتری. ماه در ۲.۵ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۱۵:۴۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. ماه در ۲.۵ درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۵۲ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۸ درجه است.

 

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳ مه ۲۰۲۰ ۱۹ رمضان ۱۴۴۱  
۲۱:۴۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. ماه در ۳.۱ درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۱:۲۰ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۷ درجه است.

۲۱:۳۰ مقارنه ماه و زحل. ماه در ۳.۱ درجه‌ای جنوب این سیاره است.
۹:۵۳ اقامت غربی زهره (قدر ۴.۴-). درخشانترین جرم آسمان شامگاهی و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.
معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت عقربه‌ای) امروز بیشینه و برابر با ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه است. امروز خورشید خیلی زود (ساعت ۱۳:۰۰) از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد.

 

پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴ مه ۲۰۲۰ ۲۰ رمضان ۱۴۴۱  
۲:۲۰ دنباله دار C/2017 T2 (قدر ۸.۱) در درخشانترین وضعیت. با تلسکوپ بزرگتر از ۷۰ م.م قابل مشاهد است.
۱۳:۱۰ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۸ (۵.۷ درجه شرقی و ۵.۳ درجه شمالی) می‌رسد.
۱۸:۳۳ تربیع آخر ماه
پایان فعالیت بارش شهابی اتا-شلیاقی
۲۲:۲۰ اقامت غربی مشتری (قدر ۲.۴-). ساعتی پس از نیمه‌شب طلوع می‌کند و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

 

جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۵ مه ۲۰۲۰ ۲۱ رمضان ۱۴۴۱  
۱۷:۳۸ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در ۱.۸ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲:۳۸ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۹ درجه است.

۱۶:۵۹ مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در ۱.۹ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
۵:۴۰ مقارنه ماه و مریخ. ماه در ۳.۶ درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
۱۱:۱۳ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. ماه در ۳.۱ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۲۳ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۳ درجه است.

 

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۷ مه ۲۰۲۰ ۲۳ رمضان ۱۴۴۱  
۱۹:۵۶ مقارنه ماه و نپتون. ماه در ۴.۷ درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
۲۱:۵۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. ماه در ۴.۶ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۳:۴۱ است، زمانی که جدایی‌شان ۵.۶ درجه است.

۹:۵۱ مقارنه عطارد و ستاره دبران. عطارد در ۷.۳ درجه‌ای جنوب دبران است. به دلیل نزدیکی به خورشید قابل رویت نیستند.
۱۷:۵۶ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۸ درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز ۲ درجه شرقی است.

 

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۸ مه ۲۰۲۰ ۲۴ رمضان ۱۴۴۱  
۹:۱۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین زحل و مشتری. مشتری در ۴.۷ درجه‌ای غرب جنوب غربی زحل است. در این زمان به علت نور خورشید قابل مشاهده نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۲۴ است، زمانی که جدایی‌شان ۴.۷ درجه است.

۱۲:۴۸ ماه در دورترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۵۴۹۴ کیلومتر است.

 

 

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۲۰ مه ۲۰۲۰ ۲۶ رمضان ۱۴۴۱  
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
۲۱:۲۳ مقارنه ماه و اورانوس. ماه در ۴.۳ درجه‌ای جنوب این سیاره است.
۲۲:۵۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در ۴.۲ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

 

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید