رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399

در جدول رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399 نسبت به دو ماه قبل تغییراتی ایجاد کرده‌ایم. اولین تغییر حذف زمان طلوع/غروب ماه و خورشید است. بر این اساس که صفحه جدیدی در سایت مجله علمی نجومی اورانوس تحت عنوان آسمان ارومیه اضافه شده، بنابراین این زمانها از جدول حذف شده‌اند. در کل با توجه به اینکه تعداد فراوانی از مخاطبان گرامی رویدادهای نجومی ماه، از دیگر شهرهای دور یا نزدیک هستند، درج این زمان برای شهری خاص خیلی مفید نبود. امیدواریم که به زودی بتوانیم زمانهای نجومی (طلوع/غروب ماه، خورشید و سیارات) را برای همه شهرهای ایران ارائه کنیم.

بخش دیگری که از رویدادیهای نجومی آسمان حذف شده مقدار فاز ماه است. در عوض تاریخ تقویم هجری قمری درج شده که همان کاربرد را دارد و هر منجمی با دیدن این تاریخ فاز ماه و کاهشی یا افزایشی بودن هلال را خواهد دانست.

صورت فلکی عوا

 

رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399

دوشنبه 1 اردیبهشت 20 آوریل 2020 26 شعبان 1441  
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
سیارک پالاس این روزها در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی قرار دارد. این سیارک از قدر 9.7 می‌درخشد. مشاهده آن با دوربین دوچشمی سخت است اما با تلسکوپهای کوچک (قطر بیش از 70 میلیمتر) راحت‌تر می‌توان آن را رصد کرد.
14:24 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 1.3 درجه شرقی است.
23:43 ماه در دورترین فاصله از زمین برابر با 406382 کیلومتر قرار دارد.

 

سه‌شنبه 2 اردیبهشت 21 آوریل 2020 27 شعبان 1441  
22:34 مقارنه ماه و عطارد. ماه در 3.5 درجه‌ای جنوب عطارد

 

چهارشنبه 3 اردیبهشت 22 آوریل 2020 28 شعبان 1441  
0:15 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و عطارد. ماه در 3.4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی عطارد است.
اوج بارش شهابی شلیاقی. نسا در شرایط ایده‌آل 18 شهاب در ساعت. این بارش بیش از 2600 سال است که رصد می‌شود و منشا آن دنباله‌دار C/1861G1 Thatcher است.

 

پنج‌شنبه 4 اردیبهشت 23 آوریل 2020 29 شعبان 1441  
زحل این روزها در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی قرار دارد. با قدر 0.6 با چشم غیرمسلح به‌راحتی دیده می‌شود.
6:56 ماه نو.
8:55 مقارنه ماه و اورانوس. ماه در 4.7 درجه‌ای جنوب اورانوس است.
15:26 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در 3.9 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است.

 

جمعه 5 اردیبهشت 24 آوریل 2020 30 شعبان 1441  
7:10 مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در 7.8 درجه‌ای جنوب خوشه پروین است.

 

شنبه 6 اردیبهشت 25 آوریل 2020 1 رمضان 1441  
پایان فعالیت بارش شهابی شلیاقی
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
5:50 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دبران. ماه در 2.9 درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:40 است، زمانی که جدایی‌شان 6.3 درجه است.

6:52 مقارنه ماه و ستاره دبران. ماه در 3 درجه‌ای شمال دبران است.

 

یکشنبه 7 اردیبهشت 26 آوریل 2020 2 رمضان 1441  
2:18 آغاز حرکت رجعی و اقامت شرقی پلوتو. با قدر 14.3 با تلسکوپهای بزرگتر از 15 سانتیمتر قابل مشاهده است.
4:26 ستاره سماک رامح در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر 0.1- در آسمان است.
17:39 مقارنه خورشید و اورانوس. اورانوس در 0.5 درجه‌ای جنوب خورشید است.
21:26 مقارنه ماه و زهره. ماه در 6.4 درجه‌ای جنوب زهره است.

 

دوشنبه 8 اردیبهشت 27 آوریل 2020 3 رمضان 1441  
1:23 اورانوس در دورترین فاصله از زمین برابر با 3113.22 میلیون کیلومتر قرار دارد.
22:20 ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
7:08 مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا. ماه در 0.5 درجه‌ای شمال این ستاره است.
7:02 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره میو-جوزا. ماه در 0.5 درجه‌ای شمال این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 23:42 (یا کمی قبل‌تر) است، زمانی که جدایی‌شان 5.1 درجه است.

 

سه‌شنبه 9 اردیبهشت 28 آوریل 2020 4 رمضان 1441  
18:53 زهره با قدر 4.5- در بیشترین درخشندگی.
19:53 میل ماه برابر با 23.9 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.

 

چهارشنبه 10 اردیبهشت 29 آوریل 2020 5 رمضان 1441  
8:47 مقارنه سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله. جونو در 6.3 درجه‌ای شمال این ستاره است.
20:06 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.2 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 2.7 درجه جنوبی است.
12:54 مقارنه ماه و ستاره “راس پیکر پیشین” (آلفا-جوزا). ماه در 8.7 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
17:35 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره راس پیکر پسین (بتا-جوزا). ماه در 4.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 20:25 است، زمانی که جدایی‌شان 5 درجه است.

19:05 مقارنه ماه و ستاره “راس پیکر پسین” (بتا-جوزا). ماه در 4.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است.

 

پنجشنبه 11 اردیبهشت 30 آوریل 2020 6 رمضان 1441  
16:59 مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 1.7 درجه‌ای شمال این خوشه است.
17:59 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 1.6 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 20:59 است، زمانی که جدایی‌شان 1.9 درجه است.

 

جمعه 12 اردیبهشت 1 مه 2020 7 رمضان 1441  
1:09 تربیع اول.
6:48 مقارنه عطارد و اورانوس. عطارد در 0.3 درجه‌ای جنوب اورانوس
8:21 کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و اورانوس. ماه در 0.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است. به دلیل حضور در کنار خورشید غیرقابل رویت هستند.
23:49 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 8.3 درجه (6.4 درجه غربی و 5.3 درجه جنوبی) می‌رسد.

 

شنبه 13 اردیبهشت 2 مه 2020 8 رمضان 1441  
7:37 مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در 3.3 درجه‌ای شمال قلب الاسد.
8:37 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره قلب الاسد. ماه در 3.3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 2:37 است، زمانی که جدایی‌شان 5.6 درجه است.

20:20 عطارد در دورترین فاصله از زمین برابر با 198.65 میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

یکشنبه 14 اردیبهشت 3 مه 2020 9 رمضان 1441  
آغاز فعالیت بارش شهابی اتا-شلیاقی. اوج بارش شنبه 20 اردیبهشت با نسا 3 شهاب در ساعت خواهد بود.

 

دوشنبه 15 اردیبهشت 4 مه 2020 10 رمضان 1441  
23:51 کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و ستاره دلتا-جدی. مریخ در 0.9 درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 3:21 است، زمانی که جدایی‌شان 0.9 درجه است.

9:49 مقارنه مریخ و ستاره دلتا-جدی. مریخ در 1 درجه‌ای شمال این ستاره است.
12:24 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.6 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 3.1 درجه غربی است.

 

سه‌شنبه 16 اردیبهشت 5 مه 2020 11 رمضان 1441  
1:58 مقارنه خارجی عطارد. عطارد در 0.1 درجه‌ای جنونب جنوب شرقی خورشید است.
2:44 حداکثر درخشندگی عطارد. عطارد از قدر 2.3- می‌درخشد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
3:19 دنباله دار C/2017 T2 (قدر 8.1) در نزدیکترین فاصله از خورشید برابر با 241.61 میلیون کیلومتر قرار دارد.
3:46 مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 1.5 درجه‌ای شمال این ستاره است.
4:42 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 1.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو بسیار نزدیک به افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 4:21 است، زمانی که جدایی‌شان 1.4 درجه است.

9:28 مقارنه ستاره آلفا-میزان. این ستاره (قدر 2.8) نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
20:21 مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در 7 درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

چهارشنبه 17 اردیبهشت 6 مه 2020 12 رمضان 1441  
6:51 ماه در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با 359741 کیلومتر قرار دارد.
اوج بارش شهابی اتا-دلوی. در شرایط ایده‌آل نسا این بارش 70 شهاب در ساعت است.

 

پنجشنبه 18 اردیبهشت 7 مه 2020 13 رمضان 1441  
11:38 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:18 است، زمانی که جدایی‌شان 5.2 درجه است.

10:43 مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 2.9 درجه‌ای شمال این ستاره است.
15:16 ماه کامل.

 

جمعه 19 اردیبهشت 8 مه 2020 14 رمضان 1441  
16:21 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در 1.1 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:31 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

15:53 مقارنه ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در 1.1 درجه‌ای شمال این ستاره است.
15:39 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 4.1 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:39 است، زمانی که جدایی‌شان 5.6 درجه است.

14:20 مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 4.2 درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

شنبه 20 اردیبهشت 9 مه 2020 15 رمضان 1441  
2:01 مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در 5.7 درجه‌ای شمال این ستاره است.
5:01 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در 5.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
اوج بارش شهابی اتا-شلیاقی. نسا این بارش در بهترین شرایط حدود 3 شهاب در ساعت است.

 

یکشنبه 21 اردیبهشت 10 مه 2020 16 رمضان 1441  
مقارنه صورت فلکی میزان. این صورت فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
8:50 عطارد در کمترین فاصله از خورشید برابر با 46 میلیون کیلومتر است.
13:29 ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

 

دوشنبه 22 اردیبهشت 11 مه 2020 17 رمضان 1441  
0:04 مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 0.9 درجه‌ای شمال این ستاره است.
0:28 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 0.9 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
0:39 اقامت غربی سیارک پالاس (قدر 9.5). با تلسکوپهای قطر بزرگتر از 70 میلیمتر قابل مشاهده است.
10:44 میل ماه برابر با 24- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
12:07 اقامت غربی زحل (قدر 0.5). با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
17:13 مقارنه عطارد و خوشه پروین. عطارد در 3.1 درجه‌ای جنوب خوشه پروین است.
22:30 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 6.9 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 2.2 درجه شمالی  است.

 

سه‌شنبه 23 اردیبهشت 12 مه 2020 18 رمضان 1441  
17:54 مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
17:54 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 0:34 است، زمانی که جدایی‌شان 5.4 درجه است.

3:26 کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و خوشه پروین. ماه در 3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این خوشه است. به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیستند.
11:48 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. ماه در 1.7 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 4:18 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

11:11 مقارنه ماه و پلوتو. ماه در 1.8 درجه‌ای جنوب این سیاره است.
15:04 مقارنه ماه و مشتری. ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
15:42 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:52 است، زمانی که جدایی‌شان 5.8 درجه است.

 

چهارشنبه 24 اردیبهشت 13 مه 2020 19 رمضان 1441  
21:40 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 1:20 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

21:30 مقارنه ماه و زحل. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب این سیاره است.
9:53 اقامت غربی زهره (قدر 4.4-). درخشانترین جرم آسمان شامگاهی و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.
معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت عقربه‌ای) امروز بیشینه و برابر با 3 دقیقه و 38 ثانیه است. امروز خورشید خیلی زود (ساعت 13:00) از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد.

 

پنجشنبه 25 اردیبهشت 14 مه 2020 20 رمضان 1441  
2:20 دنباله دار C/2017 T2 (قدر 8.1) در درخشانترین وضعیت. با تلسکوپ بزرگتر از 70 م.م قابل مشاهد است.
13:10 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.8 (5.7 درجه شرقی و 5.3 درجه شمالی) می‌رسد.
18:33 تربیع آخر ماه
پایان فعالیت بارش شهابی اتا-شلیاقی
22:20 اقامت غربی مشتری (قدر 2.4-). ساعتی پس از نیمه‌شب طلوع می‌کند و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

 

جمعه 26 اردیبهشت 15 مه 2020 21 رمضان 1441  
17:38 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 1.8 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 2:38 است، زمانی که جدایی‌شان 5.9 درجه است.

16:59 مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 1.9 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
5:40 مقارنه ماه و مریخ. ماه در 3.6 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
11:13 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. ماه در 3.1 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:23 است، زمانی که جدایی‌شان 5.3 درجه است.

 

یکشنبه 28 اردیبهشت 17 مه 2020 23 رمضان 1441  
19:56 مقارنه ماه و نپتون. ماه در 4.7 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
21:51 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. ماه در 4.6 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 3:41 است، زمانی که جدایی‌شان 5.6 درجه است.

9:51 مقارنه عطارد و ستاره دبران. عطارد در 7.3 درجه‌ای جنوب دبران است. به دلیل نزدیکی به خورشید قابل رویت نیستند.
17:56 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 2 درجه شرقی است.

 

دوشنبه 29 اردیبهشت 18 مه 2020 24 رمضان 1441  
9:14 کمترین جدایی زاویه‌ای بین زحل و مشتری. مشتری در 4.7 درجه‌ای غرب جنوب غربی زحل است. در این زمان به علت نور خورشید قابل مشاهده نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:24 است، زمانی که جدایی‌شان 4.7 درجه است.

12:48 ماه در دورترین فاصله از زمین برابر با 405494 کیلومتر است.

 

 

چهارشنبه 31 اردیبهشت 20 مه 2020 26 رمضان 1441  
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
21:23 مقارنه ماه و اورانوس. ماه در 4.3 درجه‌ای جنوب این سیاره است.
22:50 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

 

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه

دیدگاهتان را بنویسید