رویدادهای نجومی مهم سال ۱۴۰۰

با پایان سال ۱۳۹۹، قرن چهاردهم هجری شمسی نیز به پایان می‌رسد و با آغاز قرنی جدید، انتظار تحولی گسترده در همه بخشهای زندگی خود داریم. در روز پایانی سال ۱۳۹۹ و قرن چهاردهم نگاهی به رویدادهای نجومی مهم سال ۱۴۰۰ می‌اندازیم.

البته شاید اکنون برخی از شما دورخیز کردید که به آغاز قرنی جدید اعتراض کنید. البته همه می‌دانیم که در ماه‌های اخیر بحث این موضوع به قدری داغ شد که مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم وارد معرکه شد و بیانیه صادر کرد. همانطور که در بیانیه موسسه تقویم هم نوشته شده، در عرف، هر قرن با سال یک شروع می‌شود. اما در نجوم سال صفر معنی و کاربرد خود را دارد و هر تقویمی دارای سال صفر و حتی سال منفی است. بنابراین برای بررسی وقایع نجومی از روش مرسوم نجومی استفاده کرده و آغاز قرن پانزدهم را همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی گرامی می‌داریم.

حال نگاهی به رخدادهای نجومی آسمان در سال ۱۴۰۰ می‌اندازیم. هرچند که شاید بتوان سال ۱۴۰۰ را سال چندان پرباری از نظر رویدادهای مهم قابل پیشبینی نجوم ندانست. مگر اینکه پدیده‌های غیرقابل‌پیشبینی مانند دنباله‌دارها و بارش‌ها و دیگر اجرام آسمانی که ناگهان در آسمان ظاهر می‌شوند، آب و رنگی به آسمان بدهند.

زمانهای درج شده برای رخدادهای زیر همگی با قالب ۲۴ ساعته هستند. در فصل‌های بهار و تابستان زمان‌ها بر اساس زمان تابستانی ایران و در فصل‌های پاییز و زمستان بر اساس زمان استاندارد ایران هستند. در رخدادهای بارش شهابی، نسا مخفف نرخ ساعتی سمت‌الراسی است.

یکی از جلوه‌های زیبای آسما هلال ماه همراه با زمین‌تاب است. بیهرین زمان برای مشاهده زمین‌تاب چند روز قبل و بعد از ماه نو است.

زهره در ۷ آبان به حداکثر کشیدگی شرقی خود می‌رسد. در این زمان در آسمان شامگاهی بسیار درخشان و چشمگیر است. البته هفته‌ها قبل و بعد از رسیدن به حداکثر کشیدگی زهره همچنان درخشان و مالک آسمان شامگاهی خواهد بود.

 

بهار

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ : ساعت ۱۳:۰۷ لحظه اعتدال بهاری. آغاز سال نوی شمسی و آغاز بهار در نیم‌کره شمالی.

یکشنبه ۸ فروردین : ساعت ۲۳:۱۹ لحظه وقوع ماه کامل.

دوشنبه ۲۳ فروردین : ساعت ۷:۰۲ لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه ۲ اردی‌بهشت : اوج بارش شهابی شلیاقی با نسا ۲۰ شهاب.

سه‌شنبه ۷ اردی‌بهشت : ساعت ۸:۰۳ لحظه وقوع ماه کامل.

پنجشنبه ۱۶ اردی‌بهشت : اوج بارش شهابی اتا-دلوی با نسا ۳۰ شهاب در نیم‌کره شمالی.

سه شنبه ۲۱ اردی‌بهشت : ساعت ۲۳:۳۱ لحظه وقوع ماه نو.

دوشنبه ۲۷ اردی‌بهشت : حداکثر کشیدگی شرقی عطارد با جدایی ۲۲ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان شامگاهی.

چهارشنبه ۵ خرداد : ساعت ۱۵:۴۴ لحظه وقوع ماه بدر.

چهارشنبه ۵ خرداد : ماه‌گرفتگی کامل. از ایران قابل مشاهده نیست.

پنجشنبه ۲۰ خرداد : ساعت ۱۵:۲۶ لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه ۲۰ خرداد : خورشیدگرفتگی حلقوی. از ایران قابل مشاهده نیست.

دوشنبه ۳۱ خرداد : ساعت ۷:۵۱ لحظه انقلاب تابستانی.

 

تابستان

پنجشنبه ۳ تیر : ساعت ۲۳:۱۰ لحظه وقوع ماه کامل.

یکشنبه ۱۳ تیر : حداکثر کشیدگی غربی عطارد با جدایی ۲۱.۶ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان بامدادی.

شنبه ۱۹ تیر : ساعت ۵:۳۷ لحظه وقوع ماه نو.

شنبه ۲ مرداد : ساعت ۷:۰۷ لحظه وقوع ماه کامل.

چهارشنبه ۶ مرداد : اوج بارش شهابی دلتا-دلوی با نسا ۲۰ شهاب.

دوشنبه ۱۱ مرداد : زحل در مقابله.

یکشنبه ۱۷ مرداد : ساعت ۱۸:۲۹ لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه ۲۱ مرداد : اوج بارش شهابی برساووشی با نسا ۶۰ شهاب.

پنجشنبه ۲۸ مرداد : مشتری در مقابله.

یکشنبه ۳۱ مرداد : ساعت ۱۶:۳۴ لحظه وقوع ماه کامل.

سه‌شنبه ۱۶ شهریور : ساعت ۵:۲۸ لحظه وقوع ماه نو.

سه‌شنبه ۲۳ شهریور : نپتون در مقابله.

سه‌شنبه ۲۳ شهریور : حداکثر کشیدگی شرقی عطارد با جدایی ۲۶.۸ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان شامگاهی.

سه‌شنبه ۳۰ شهریور : ساعت ۴:۲۶ لحظه وقوع ماه کامل.

چهارشنبه ۳۱ شهریور : ساعت ۲۳:۴۴ لحظه اعتدال پاییزی.

 

پاییز

چهارشنبه ۱۴ مهر : ساعت ۱۴:۳۵ لحظه وقوع ماه نو.

پنجشنبه ۱۵ مهر : اوج بارش شهابی اژدهایی با نسا ۱۰ شهاب.

چهارشنبه ۲۸ مهر : ساعت ۱۸:۲۷ لحظه وقوع ماه کامل.

پنجشنبه ۲۹ مهر : اوج بارش شهابی جباری با نسا ۲۰ شهاب.

دوشنبه ۳ آبان : حداکثر کشیدگی غربی عطارد با جدایی ۱۸.۴ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان بامدادی.

جمعه ۷ آبان : حداکثر کشیدگی شرقی زهره با جدایی ۴۷ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده زهره در آسمان شامگاهی.

پنجشنبه ۱۳ آبان : اوج بارش شهابی ثوری با نسا ۵ تا ۱۰ شهاب.

جمعه ۱۴ آبان : ساعت ۰۰:۴۵ لحظه وقوع ماه نو.

جمعه ۱۴ آبان : اورانوس در مقابله.

چهارشنبه ۲۶ آبان : اوج بارش شهابی اسدی با نسا ۱۵ شهاب.

جمعه ۲۸ آبان : ساعت ۱۲:۲۹ لحظه وقوع ماه کامل.

جمعه ۲۸ آبان : ماه‌گرفتگی جزئی. از ایران قابل رویت نیست.

شنبه ۱۳ آذر : ساعت ۱۱:۱۴ لحظه وقوع ماه نو.

شنبه ۱۳ آذر : خورشیدگرفتگی کلی. از ایران قابل مشاهده نیست.

دوشنبه ۲۲ آذر : اوج بارش شهابی جوزایی با نسا ۱۲۰ شهاب.

یکشنبه ۲۸ آذر : ساعت ۸:۰۷ لحظه وقوع ماه کامل.

سه‌شنبه ۳۰ آذر : اوج بارش شهابی دُبّی با نسا ۵ تا ۱۰ شهاب.

سه شنبه ۳۰ آذر : ساعت ۱۹:۱۰ لحظه انقلاب زمستانی.

 

زمستان

دوشنبه ۱۳ دی : اوج بارش شهابی ربع با نسا ۴۰ شهاب.

جمعه ۱۷ دی : حداکثر کشیدگی شرقی عطارد با جدایی ۱۹.۲ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان شامگاهی.

سه‌شنبه ۲۸ دی : ساعت ۳:۲۹ لحظه وقوع ماه کامل.

سه‌شنبه ۱۲ بهمن : ساعت ۹:۱۸ لحظه وقوع ماه نو.

چهارشنبه ۲۷ بهمن : ساعت ۲۰:۲۹ لحظه وقوع ماه کامل.

چهارشنبه ۲۷ بهمن : حداکثر کشیدگی غربی عطارد با جدایی ۲۶.۳ درجه از خورشید. بهترین زمان برای مشاهده عطارد در آسمان بامدادی.

چهارشنبه ۱۱ اسفند : ساعت ۲۱:۰۸ لحظه وقوع ماه نو.

جمعه ۲۷ اسفند : ساعت ۱۰:۵۰ لحظه وقوع ماه کامل.

یکشنبه ۲۹ اسفند : ساعت ۱۸:۵۴ لحظه اعتدال بهاری.

منبع

  

مقارنه‌های سال ۱۴۰۰

مقارنه‌های جدول زیر علاوه بر اینکه نشان می‌دهند در چه تاریخی منظره‌های مناسبی برای عکاسی نجومی وجود دارد، می‌تواند وضعیت سیارات در آسمان را نیز نشان دهد. همچنین برای کسانی که می‌خواهند موقعیت سیارات را در آسمان پیدا کنند می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

تاریخ جرم اول جرم دوم جدایی
۹ فروردین عطارد نپتون ۱ درجه و ۲۳ دقیقه کمانی
۱۷ فروردین ماه زحل ۳ درجه و ۵۷ دقیقه کمانی
۱۸ فروردین ماه مشتری ۴ درجه و ۲۳ دقیقه کمانی
۲۸ فروردین ماه مریخ ۷ دقیقه کمانی
۱۳ اردیبهشت ماه زحل ۴ درجه و ۹ دقیقه کمانی
۱۵ اردیبهشت ماه مشتری ۴ درجه و ۳۶ دقیقه کمانی
۲۳ اردیبهشت ماه زهره ۴۲ دقیقه کمانی
۲۳ اردیبهشت ماه عطارد ۲ درجه و ۸ دقیقه کمانی
۲۶ اردیبهشت ماه مریخ ۱ درجه و ۲۸ دقیقه کمانی
۸ خرداد زهره عطارد ۲۵ دقیقه کمانی
۱۰ خرداد ماه زحل ۴ درجه و ۱۰ دقیقه کمانی
۱۱ خرداد ماه مشتری ۴ درجه و ۳۷ دقیقه کمانی
۲۲ خرداد ماه زهره ۱ درجه و ۲۸ دقیقه کمانی
۲۴ خرداد ماه مریخ ۲ درجه و ۴۸ دقیقه کمانی
۶ تیر ماه زحل ۴ درجه و ۲ دقیقه کمانی
۷ تیر ماه مشتری ۴ درجه و ۲۷ دقیقه کمانی
۱۷ تیر ماه عطارد ۳ درجه و ۴۵ دقیقه کمانی
۲۱ تیر ماه زهره ۳ درجه و ۱۵ دقیقه کمانی
۲۱ تیر ماه مریخ ۳ درجه و ۴۶ دقیقه کمانی
۲۲ تیر زهره مریخ ۲۹ دقیقه کمانی
۲ مرداد ماه زحل ۳ درجه و ۴۸ دقیقه کمانی
۴ مرداد ماه مشتری ۴ درجه و ۱۰ دقیقه کمانی
۱۹ مرداد ماه مریخ ۴ درجه و ۱۷ دقیقه کمانی
۲۰ مرداد ماه زهره ۴ درجه و ۱۷ دقیقه کمانی
۲۸ مرداد عطارد مریخ ۴ دقیقه کمانی
۳۰ مرداد ماه زحل ۳ درجه و ۴۲ دقیقه کمانی
۳۱ مرداد ماه مشتری ۳ درجه و ۵۷ دقیقه کمانی
۱۸ شهریور ماه عطارد ۶ درجه و ۳۱ دقیقه کمانی
۱۹ شهریور ماه زهره ۴ درجه و ۴ دقیقه کمانی
۲۶ شهریور ماه زحل ۳ درجه و ۴۵ دقیقه کمانی
۲۷ شهریور ماه مشتری ۳ درجه و ۵۷ دقیقه کمانی
۱۷ مهر ماه زهره ۲ درجه و ۵۱ دقیقه کمانی
۲۲ مهر ماه زحل ۳ درجه و ۵۶ دقیقه کمانی
۲۳ مهر ماه مشتری ۴ درجه و ۸ دقیقه کمانی
۱۲ آبان ماه عطارد ۱ درجه و ۱۳ دقیقه کمانی
۱۷ آبان ماه زهره ۱ درجه و ۶ دقیقه کمانی
۱۹ آبان ماه زحل ۴ درجه و ۶ دقیقه کمانی
۲۰ آبان ماه مشتری ۴ درجه و ۲۱ دقیقه کمانی
۱۲ آذر ماه مریخ ۴۱ دقیقه کمانی
۱۶ آذر ماه زهره ۱ درجه و ۵۲ دقیقه کمانی
۱۷ آذر ماه زحل ۴ درجه و ۱۱ دقیقه کمانی
۱۸ آذر ماه مشتری ۴ درجه و ۲۸ دقیقه کمانی
۸ دی زهره عطارد ۴ درجه و ۱۳ دقیقه کمانی
۱۰ دی ماه مریخ ۵۶ دقیقه کمانی
۱۴ دی ماه عطارد ۳ درجه و ۷ دقیقه کمانی
۱۴ دی ماه زحل ۴ درجه و ۱۱ دقیقه کمانی
۱۶ دی ماه مشتری ۴ درجه و ۲۷ دقیقه کمانی
۹ بهمن ماه مریخ ۲ درجه و ۲۴ دقیقه کمانی
۱۱ بهمن ماه عطارد ۷ درجه و ۳۴ دقیقه کمانی
۱۴ بهمن ماه مشتری ۴ درجه و ۱۹ دقیقه کمانی
۲۴ بهمن زهره مریخ ۶ درجه و ۳۴ دقیقه کمانی
۸ اسفند ماه زهره ۸ درجه و ۴۴ دقیقه کمانی
۸ اسفند ماه مریخ ۳ درجه و ۳۱ دقیقه کمانی
۹ اسفند ماه عطارد ۳ درجه و ۴۳ دقیقه کمانی
۱۰ اسفند ماه زحل ۴ درجه و ۱۷ دقیقه کمانی
۱۱ اسفند عطارد زحل ۴۱ دقیقه کمانی
۲۱ اسفند زهره مریخ ۳ درجه و ۵۹ دقیقه کمانی

 

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید