وضعیت رویت هلال شعبان ۱۴۴۳

وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظم ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز پنج‌شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۹ رجب ‌المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سوم مارس ۲۰۲۲ میلادی

نقشه رویت هلال شعبان 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی (مکانی و جوی) با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رویت است و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال : همان‌گونه که در نقشه دیده می‌شود، هلال ماه شعبان ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز پنج‌شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ ، در غالب مناطق قاره‌های امریکای جنوبی، شمالی، افریقا و نیز کشور یمن و نیمه جنوبی اسپانیا و پرتقال به سهولت با چشم عادی (غیرمسلح) قابل رویت است. در ایران و عراق هم در مساعد بودن شرایط جوی و عاری بودن افق از ابر، غبار و دود ؛ هلال با چشمان تیزبین قابلیت رویت با چشم عادی را داراست. بنابراین مطابق با نظر مبارک آن دسته از مراجع عظامی که قائل به مبنای «اشتراک در شب» هستند، و یا مراجع معظمی که رویت هلال با چشم مسلح را در اثبات اول ماه کافی می‌دانند در صورت اقامه شهادت عدول، قطعا و بلا تردید روز جمعه برای آن بزرگواران و مقلدین گرامیشان، اول ماه شعبان المعظم سال ۱۴۴۳ هجری قمری خواهد بود؛ اما نسبت به اعاظمی که در اثبات اول ماه، «لزوم رویت هلال با چشم عادی در مناطق قریب الافق» را شرط دانسته و لازم می‌دانند، امید می‌رود که روز جمعه برای آن گرامیان هم اول ماه باشد و چنانکه اشاره شد، به لحاظ علمی و شرایط موقعیتی هلال، این امکان وجود دارد که خصوصا در نیمه جنوبی ایران هلال با چشم عادی رویت شود، لکن احراز عملی و قطعی این مهم، بستگی به شرایط جوی و میزان قوت بینایی چشم رصدگر دارد. پس باید تا غروب پنج‌شنبه و روشن شدن نتیجه استهلال صبر نمود و منتظر ماند.

 

مشخصات هلال ماه شعبان المعظم ۱۴۴۳ هجری قمری

برخی از مشخصه‌های هلالِ ماه شعبان المعظم ۱۴۴۳ در غروب روز پنج‌شنبه دوازدهم و جمعه سیزدهم اسفند ۱۴۰۰ در افق شهر مقدس قم عبارتند از :

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت ۲۱ و ۰۵ دقیقه شامگاه چهارشنبه یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ مطابق با ۲۸ رجب المرجب ۱۴۴۳ و برابر با دوم مارس ۲۰۲۲

 

مشخصه‌های هلال ­پنج­شنبه دوازدهم اسفند   ­جمعه سیزدهم اسفند
دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه درجه
لحظه غروب خورشید(براساس محاسبات) ۰۳ ۱۸     ۰۴ ۱۸    
لحظه غروب خورشید(براساس رصد)                
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید     ۲۶ ۲۶۲     ۵۴ ۲۶۲
سمت ماه در لحظه غروب خورشید     ۴۲ ۲۵۵     ۴۸ ۲۵۳
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۴۴ ۰۶-     ۰۶ ۰۹-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۱۳ ۱۱     ۰۵ ۲۳
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید     ۰۸ ۰۸     ۲۸ ۲۰
لحظه غروب ماه ۵۵ ۱۸     ۵۸ ۱۹    
عرض دایره البروجی ماه ۰۴- درجه و ۳۷ دقیقه قوسی ۰۳- درجه و ۵۶ دقیقه قوسی
مکث ماه در لحظه غروب خورشید ۴۶ دقیقه زمانی ۱۰۹ دقیقه زمانی
سن هلال در لحظه غروب خورشید ۲۰ ساعت و ۵۸ دقیقه زمانی ۴۵ ساعت
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید ۱۰/۱% ۳۱/۴%
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید ۶۰/۳۷۸۶۳۲ کیلومتر ۴۴/۳۸۳۲۹۷ کیلومتر

دیدگاهتان را بنویسید