بایگانی برچسب‌ها: ریزهمگرایی گرانشی

اختلاف منظر و ریز همگرایی گرانشی دریچه‌ای جدید برای مطالعه کهکشان

در پژوهشی جدید گروهی بین‌المللی متشکل از منجمان بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی و متشکل از چندین گروه تحقیقاتی همانند OGLE، MiNDSTEp، MOA، KMTNet و … با استفاده از اثر اختلاف منظر در ریز همگرایی گرانشی ، جرم و فاصله ستاره‌هایی را در مرکز کهشان راه شیری محاسبه کرده‌اند. در این پژوهش استاد سهراب راهوار […]