بایگانی برچسب‌ها: اقمار جدید زحل

در نامگذاری ۲۰ قمر جدید زحل شرکت کنید

شاید مشتری پادشاه سیارات باشد، اما در حال حاضر، زحل پادشاه قمرهاست. ستاره‌شناسان اسکات شپارد (موسسه کارنگی برای علوم) ، دیوید جوییت (UCLA) و یان کلینا (دانشگاه هاوایی) از کشف ۲۰ قمر جدید که در حال گردش به دور سیاره طوق بر گردن هستند خبر داده‌اند و تعداد اقمار زحل را ۸۲ در مقایسه با […]