کشف سیارک جدیدی که مدارش از زهره کوچکتر است

اخترشناس‌هایی از مرکز تحقیقات کلتک سیارکی کشف کرده‌اند که مدارش در داخل مدار سیاره زهره قرار دارد. قبلا سیارک‌هایی کشف شده بودند که بخشی از مدار آنها در داخل مدار زهره قرار می‌گرفت، اما این یکی مدارش به صورت کامل داخل مدار زهره قرار دارد. این سیارک جدید را ۲۰۲۰ AV2 نامیده‌اند.

این سیارک جدید به گروه سیارک‌هایی به نام آتیرا (Atira) متعلق است که مدارشان داخل مدار زمین است. اعضای این گروه تاکنون ۲۱ سیارک بوده. ۲۰۲۰ AV2 اولین سیارک واتیرا (Vatira) خواهد بود که V از ابتدای کلمه Venus گرفته شده.

این سیارک ابتدا در ۱۴ دی ۱۳۹۸ توسط اخترشناس‌های کلتک رصد شد. سپس با اعلان این یافته به دیگر رصدگران، تلسکوپهای دیگری برای تایید مدار و اندازه آن مشغول به رصد شدند.

مدار سیارک تازه کشف شده

 

قطر این سیارک حدود ۱ تا ۳ کیلومتر است و مدار کشیده آن حدود ۱۵ درجه با صفحه منظومه شمسی زاویه دارد. دوره تناوب آن ۱۵۱ روز است و همیشه در درون مدار زهره قرار دارد. در زمان حضیض مداری خود بسیار به مدار عطارد نزدیک می‌شود.

اما چطور این سیارک به آنجا رفته؟

در بیانیه‌ای که دانشگاه کلتک درباره این کشف صادر کرده بیان شده که احتمالا رویارویی با سیاره‌ای موجب شده که این سیارک به این منطقه پرتاب شود. چیزی مانند مخالف حالتی که فضاپیماها از سیارات برای انرژی و سرعت گرفتن استفاده می‌کنند. در این بیانیه ذکر شده که خروج این سیارک از داخل مدار زهره بسیار ناممکن خواهد بود، مگر اینکه رویارویی گرانشیی با زهره یا عطارد پیدا کند که در اینصورت هم به احتمال بیشتر با آنها برخورد خواهد کرد.

سیارک‌های واتیرا مانند زهره فقط در غروب یا طلوع قابل مشاهده هستند زیرا بسیار به خورشید نزدیک هستند. تلسکوپی که این گروه برای کشف این سیارک به کار بردند بسیار برای این کار مناسب است زیرا سیارک در زمانهای کوتاهی مشاهده‌پذیر است و تلسکوپ بسیار سریع می‌تواند آسمان را جستجو کند.

تلسکوپ ۱.۲۲ متری (اشمیت) ساموئل اشین در رصدخانه کوه پالومار

 

تاکنون ۲۰۲۰ AV20 تنها سیارک گروه واتیرا است که ما می‌شناسیم. کسی نمی‌داند چند جسم دیگر آنجا می‌تواند حضور داشته باشد. اگر سیارک دیگر آنجا وجود داشته باشد، سال آینده با شروع به کار تلسکوپ “ورا روبین” ممکن بتوان آنها را یافت.

سیارک‌های آتیرا و سیارک ۲۰۲۰ AV2 تهدیدی برای زمین محسوب نمی‌شوند و مدار آنها تداخلی با زمین ندارد. اما ممکن است تحت تاثیر گرانشی زهره یا عطارد مدارشان تغییر کند.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید