تکه‌تکه شدن دنباله‌دار اطلس

به نظر می‌رسد که دنباله‌دار اطلس خرد و تکه‌تکه شده.

بر اساس گزارش تعدادی از ستاره‌شناسان در عکسهای این دنباله‌دار بین ۱۴ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تغییراتی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد هسته این این دنباله‌دار از شکل متقارن خارج شده و به شکل کشیده دیده می‌شود.

تکه تکه شدن دنباله دار اطلس

تفاوت ایجاد شده در دنباله‌دار اطلس از ۷ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

 

هسته کشیده معمولا نشانه خوبی نیست و نشان می‌دهد که دنباله‌دار به سمت ازهم‌گسیختگی می‌رود. نشانه دیگر تکه‌تکه شدن اطلس، تغییر مداری آن است. این تغییر مداری ناشی از عوامل غیرگرانشی است. تکه‌تکه شدن دنباله‌دار موجب می‌شود که بخشهای یخ تاز داخل دنباله‌دار معرض تابش خورشید قرار بگیرد. این مناطق به شدت تبخیر می‌شوند و مانند موشک عمل کرده و مدار دنباله‌دار را تغییر می‌دهند.

برای تکه‌تکه شدن دنباله‌دار دلیلی کشف نشده اما تحقیقات احتمال می‌دهند که افزایش سرعت چرخش به دور خود موجب این امر شده باشد. نزدیک شدن به خورشید موجب افزایش خروج گاز و بخار از بخش‌های مختلف هسته دنباله‌دار می‌شود و این موضوع موجب چرخش و تنش در هسته دنباله‌دار می‌شود که می‌تواند به تکه‌تکه شدن آن بیانجامد.

تکه تکه شدن دنباله دار اطلس

عکسی که نیک هیچ با تلسکوپ ۱۲ اینچ اسکای‌واچر در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ گرفته. در این تصویر دیده می‌شود که هسته دنباله‌دار که سابقا یک تکه بود به سه تکه تبدیل شده.

 

تکه تکه شدن دنباله دار اطلس

عکس نیک هیگ از دنباله‌دار اطلس در ۲۰و۲۱ فروردین ۱۳۹۹ که تغییرات بیشتری را در هسته دنباله‌دار نشان می‌دهد.

 

در هر حال بهتر است هرچه زودتر اقدام به رصد دنباله‌دار اطلس کنید. بر اساس تجربیات دیگر دنباله‌دارهای تکه‌تکه شده احتمال افزایش قدر و کم‌نور شدن اطلس بسیار زیاد است.

البته احتمال دیگر هم این است که اطلس تکه کوچکی را از دست داده و با نزدیک شدن به حضیض خورشیدی به محدود بینایی چشم غیر مسلح وارد شود.

 

منبع: اسکای‌اندتلسکوپ

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید