تفکر و ارتباط علمی – دوره جامع (MasterClass) نیل دگراس تایسون – قسمت هفتم

مجموعه فیلمهای آموزشی تفکر علمی توسط نیل دگراس تایسون و موسسه MasterClass تهیه شده. این مجموعه آموزشی ۱۳ قسمتی سعی در ایجاد روش صحیح تفکر علمی دارد.

 

در قسمت هفتم درباره سیستم باورهای ما صحبت می‌شود. تفاوت بین حقیقت شخصی و حقیقت عینی بیان شده و در نهایت درباره حقایق سیاسی صحبت می‌شود. در این قسمت می‌توان فهمید که چطور سلطه سیاستمداران بر جامعه آمریکایی که توسط رسانه‌های بسیار پرقدرت غربی اعمال می‌شود می‌تواند موجب سوگیری شود.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید