تفکر و ارتباط علمی – دوره جامع (MasterClass) نیل دگراس تایسون – قسمت چهارم

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه

دیدگاهتان را بنویسید