وضعیت رویت هلال ماه رمضان المبارک سال ۱۴۴۲ هجری قمری 

وضعیت رویت هلال ماه رمضان المبارک سال ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز دوشنبه بیست و سوّم فروردین ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۹ شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۲ ماه آوریل ۲۰۲۱ میلادی

رویت هلال رمضان 1442

 

هلال در محدوده منحنی« الف » : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می شود.

هلال در محدوده منحنی« ب » : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی(مکانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی« ج » : با ابزار نوری( دوربینهای دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رویت می‌باشد و مشاهده آن با چشم عادی، دشوار است، امّا غیرممکن نیست.

هلال در محدوده منحنی« د » : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

  

وضعیت رصدی هلال: همان‌گونه که در نقشه فوق ملاحظه می‌فرمایید، در لحظه غروب خورشید در روز دوشنبه بیست و سوّم فروردین ماه ۱۴۰۰، هلال ماه رمضان المبارک در نیمه جنوبی آمریکای شمالی و بخش اعظم آمریکای جنوبی با چشم مسلّح و در برخی از غربی‌ترین نقاط آنجا، با چشم عادی هم قابل رویت است، امّا در سایر مناطق کره زمین، رصد این هلال غیرممکن است؛ و در منطقه خاورمیانه خصـوصاً در ایـران، عـراق و عربستان؛ هلال حتّی به روش «رویت هلال در روز» یعنی رصد بعد از زوال و قبل از غروب خورشید به وسیله تلسکوپ‌های مجهّز به سیستم GO TO هم قابل مشاهده نیست. بنابراین:

* ـ اگر در تعیین اوّل ماه، ضابطه « اشتراک در شب » همراه با ضابطه « کفایت رویت هلال با دوربین و تلسکوپ » مبنا قرار گیرد، در این صورت چنانچه شهادت عدول از مناطقِ قابل رویت اقامه شود بر رصد هلال، در این فرض برای مقلّدین گرامی مراجع معظّمی [همچون: حضرت آیت العظمی نوری همدانی (دامت برکاته) و مرحوم آیت العظمی فاضـل لنکرانی (رضوان الله تعالی علیه)] که قائل به چنین مبنایی هستند، روز سه‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه، اوّل ماه مبارک رمضان خواهد بود؛ لکن عملاً بعید به نظر می‌رسد که شهادت عدل از مناطق دور دستی نظیر کشورهای برزیل و آرژانتین به نحو اطمینان بخش محقّق شود.

* ـ و امّا اگر «لزوم رویت هلال در مناطق قریب الأفق» و همچنین« لزوم رویت هلال با چشم غیر مسلّح (عادی)»، ملاک تعیین اوّل ماه باشد، در این صورت به هیچ وجه یوم الشکّی وجود ندارد و به طور قطع و یقین و بدون کوچک‌ترین تردیدی، برای عموم مراجع معظّم تقلید (کثّر الله أمثالهم) و مقلّدین محترم آن بزرگواران، روز چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، اوّل ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری خواهد بود و البته نگارنده ناچیز، دور از انتظار نمی‌داند، بلکه تقریباً مسلّم و مسجّل است که روز چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه برای همه مراجع معظّم تقلید (کثرّ الله أمثالهم) بلا استثناء و مقلّدین معزّز آن أعاظم، اوّل ماه رمضان المبارک می‌باشد.

 

وضعیت رویت هلال ماه رمضان المبارک ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۳۰ شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۳ ماه آوریل ۲۰۲۱ میلادی

رویت هلال رمضان 1442

هلال در محدوده منحنی« الف » : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می شود.

هلال در محدوده منحنی« ب » : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی(مکانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی« ج » : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رویت می‌باشد و مشاهده آن با چشم عادی، دشوار است، امّا غیرممکن نیست.

هلال در محدوده منحنی« د » : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

 

وضعیت رصدی هلال: همان‌گونه که نقشه فوق به روشنی گویای آن است، در غروب روز سه‌شنبه بیست و چهارم فروردین، هلال ماه در غالب مناطق کره زمین به سهولت با چشم عادی قابل رویت است. بنابراین چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برای همه مراجع معظّم تقلید (کثرّ الله أمثالهم) و مقلّدین گرامی آنها در مناطق وسیعی از کره زمین، روز اوّل ماه رمضان المبارک سال ۱۴۴۲ هجری قمری خواهد بود.

رویت هلال رمضان 1442

 

مشخّصات هلال ماه رمضان المبارک ۱۴۴۲ هجری قمری

* برخی از مشخّصه‌های هلال رمضان المبارک ۱۴۴۲ در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بیست و سوّم و بیست و چهارم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در افق شهر مقدّس قم عبارتند از:

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت ۰۷ و ۰۱ دقیقه صبح روز دوشنبه بیست و سوّم فروردین ماه ۱۴۰۰ شمسی مطابق با ۲۹ شعبان المعظّم ۱۴۴۲ قمری و برابر با ۱۲ ماه آوریل ۲۰۲۱ میلادی

 

مشخّصه‌های هلال روز دوشنبه بیست و نهم ماه

(۲۳ فروردین)

  روز سه­‌شنبه سی‌­اُم ماه

(۲۴ فروردین)

دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه درجه
لحظه غروب خورشید (بر اساس محاسبات) ۳۹ ۱۹     ۴۰ ۱۹    
لحظه غروب خورشید (بر اساس رصد)                
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید     ۵۵ ۲۸۱     ۲۲ ۲۸۲
سمت ماه در لحظه غروب خورشید     ۰۹ ۲۷۷     ۳۹ ۲۷۵
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۴۵ ۰۴-     ۴۳ ۰۶-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۰۹ ۰۶     ۰۶ ۱۶
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید     ۳۷ ۰۲     ۱۲ ۱۳
لحظه غروب ماه ۰۰ ۲۰     ۵۷ ۲۰    
مکث ماه در لحظه غروب خورشید ۱۹ دقیقه ۷۵ دقیقه
سن هلال در لحظه غروب خورشید ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه ۳۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید ۰.۳۵% ۲.۱۷%
عرض دایره البروجی ماه ۰۳- درجه و ۴۲ دقیقه قوسی ۰۲- درجه و ۵۲ دقیقه قوسی
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید ۴۰۴۴۹۸.۲۴ کیلومتر ۴۰۵۶۵۵.۸۰ کیلومتر

 

نکته: با خضوع در پیشگاه مقدّس همه مراجع معظّم تقلید (‌أدام الله أظلالهم و کثّر الله أمثالهم) ، جهت رعایت احترام آن أعزّه، این مخلوق ناچیز به هنگام نام بردن از آن بزرگواران، از ترتیب سنّی استفاده می‌نمایم.

دیدگاهتان را بنویسید