وضعیت رویت هلال ماه ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری 

وضعیت رویت هلال ماه ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۹ ذی‌القعده ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۰ ژوئیه (جولای) ۲۰۲۱ میلادی به صورت زیر است.

رویت هلال ذی الحجه 1442

 

هلال در محدوده منحنی «الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی «ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی (مکانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی «ج» : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رؤیت است و مشاهده آن با چشم عادی، دشوار است، أمّا غیرممکن نیست.

هلال در محدوده منحنی «د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال: همان‌گونه که در نقشه نمایان است، هلال ماه ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ هجری شمسی، در مرکز و جنوب آمریکای شمالی و نیز شمال آمریکای جنوبی با چشم عادی قابل رویت است. علاوه بر این، هلال در نیمه شمالی آمریکای جنوبی، بخش‌هایی از غرب و شمال غرب آفریقا و نیز جنوب غربی اروپا، با چشم مسلّح قابل رؤیت است؛ أمّا در سایر مناطق کره زمین، هلال به هیچ وجه قابل رصد نیست. بنابراین اگر در تعیین اوّل ماه، ضابطه «اشتراک در شب» مبنا قرار گیرد، در این صورت چنانچه شهادت عدول از مناطقِ قابل رؤیت، إقامه شود بر رصد هلال (خصوصاً با چشم عادی)، برای مراجع معظّمی که قائل به چنین مبنایی هستند و نیز مقلّدین گرامی ایشان، روز یک‌شنبه اوّل ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری خواهد بود و أمّا بنا بر سایر مبانی فقهی اوّل ماه بودن یک‌شنبه، منتفی است، بلکه روز آخر ماه خواهد بود.

 

وضعیت رویت هلال ماه ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز یک‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۳۰ ذی‌القعده ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۱ ژوئیه (جولای) ۲۰۲۱ میلادی به صورت زیر است.

رویت هلال ذی الحجه 1442

 

هلال در محدوده منحنی «الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی «ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی (مکانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی «ج» : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رؤیت است و مشاهده آن با چشم عادی، دشوار است، أمّا غیرممکن نیست.

هلال در محدوده منحنی «د» : فقط با ابزار نوری رؤیت پذیر است.

 

وضعیت رصدی هلال: چنان‌که نقشه خود گویای آن است، هلال ماه ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز یک‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ هجری شمسی، در غالب مناطق کره رمین از جمله منطقه خاورمیانه و خصوصاً در ایران، عراق و عربستان به سهولت با چشم عادی قابل رویت است. بنابراین مطابق با تمامی مبانی فقهی و آراء مراجع عظام تقلید (کثّر الله أمثالهم)، روز دوشنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۰ ، برای عموم مسلمانان و از جمله شیعیان ساکن در خاورمیانه و مناطق دورتر از آن، اوّل ماه ذی‌الحجّه الحرام سال ۱۴۴۲ هجری قمری خواهد بود.

 مشخّصات هلال ماه ذی‌الحجّه الحرام ۱۴۰۰ هجری قمری

برخی از مشخّصه‌های هلالِ ذی‌الحجّه ‌الحرام ۱۴۴۲ در غروب روز شنبه ۱۹ و یک‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در افق شهر مقدّس قم عبارتند از:

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت ۰۵:۴۷ بامداد شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ ذی القعده الحرام ۱۴۴۲ و مطابق با ۱۰ جولای ۲۰۲۱ میلادی

 

مشخّصه‌های هلال ­­شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰   یک­شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰
دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه درجه
لحظه غروب خورشید( براساس محاسبات) ۲۵ ۲۰     ۲۵ ۲۰    
لحظه غروب خورشید( براساس رصد)                
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید     ۲۷ ۲۹۸     ۱۷ ۲۹۸
سمت ماه در لحظه غروب خورشید     ۵۶ ۲۹۵     ۳۴ ۲۸۷
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۳۱ ۰۲-     ۴۲ ۱۰-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۰۱ ۰۷     ۲۲ ۱۸
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید     ۱۱ ۰۵     ۳۲ ۱۳
عرض دائره البروجی ماه     ۰۱ ۰۳+     ۴۳ ۰۳+
لحظه غروب ماه ۰۴ ۲۱     ۴۸ ۲۱    
مکث ماه در لحظه غروب خورشید ۳۷ دقیقه ۸۱ دقیقه
سن هلال در لحظه غروب خورشید ۱۴ ساعت و ۳۹ دقیقه ۳۸ ساعت و ۳۹ دقیقه
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید ۰.۴۸ %
۲.۷۷ %
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید ۳۹۵۶۶۰.۹۵ کیلومتر ۳۹۲۴۲۹.۹۶ کیلومتر

دیدگاهتان را بنویسید