رویت هلال شوال ۱۴۴۱

ماه نو منتهی به ماه شوال المکرم ۱۴۴۱ در ساعت ۲۲:۰۹ روز جمعه ۲ خرداد رخ می‌دهد. پس بی‌شک نیازی به جستجوی آسمان برای رویت هلال شوال در شامگاه روز جمعه نخواهد بود (زیرا ماه نو بعد از غروب خورشید اتفاق می‌افتد).

در شامگاه روز شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ بیش از ۲۲ ساعت از محاق گذشته و می‌توان انتظار رویت هلال ماه شوال را داشت. با این حال وضعیت مداری ماه وضعیت را پیچیده می‌کند. طبیعتا هرچه به سمت غرب برویم، این مناطق فرصت بهتری برای مشاهده هلال ماه خواهند داشت. زیرا در غرب خورشید دیرتر غروب می‌کند پس ماه فرصت بیشتری پیدا می‌کند تا از خورشید بیشتر فاصله بگیرد و رویت آن راحت‌تر شود.

البته در این بین عرض جغرافیایی هم بی‌تاثیر نیست و ترکیبی از طول و عرض جغرافیایی در رویت هلال موثر خواهد بود.

در غروب روز شنبه ۲ خرداد ماه مکثی حدود ۴۲ دقیقه‌ای پس از غروب خورشید در آسمان خواهد داشت. در تصویر زیر وضعیت ماه را در لحظه غروب خورشید به افق ارومیه مشاهده می‌کنید.

وضعیت افق غربی آسمان در 2 خرداد 1399 رویت هلال شوال 1441

وضعیت افق غربی آسمان در ۲ خرداد ۱۳۹۹ برای رویت هلال شوال ۱۴۴۱. برای جزئیات روی عکس کلیک کنید.

 

مشاهده میکنید که با حضور زهره و عطارد که بسیار نزدیک به مقارنه هستند صحنه بسیار جذاب شده.

بر اساس پیشبینی‌ها در بخشهایی از ایران ممکن است بتوان با چشم هلال را رویت کرد. اما در اغلب بخشهای ایران رویت احتمالا با ابزار (تلسکوپ یا دوربین دوچشمی) میسر خواهد بود.

رویت هلال شوال 1441

پیشبینی برنامه مه‌یار از وضعیت رویت در ایران. الف مناطقی که رویت با چشم غیر مسلح ممکن است. ب شامل مناطقی است که رویت با ابزار ممکن است. برای جزئیات روی عکس کلیک کنید.

 

رویت هلال شوال 1441

پیشبینی برنامه رویت هلال بر اساس معیار یالوپ. الف شامل مناطق رویت قطعی با چشم غیر مسلح. ب شامل مناطق رویت با چشم غیر مسلح در صورتی که شرایط رصدی مناسب باشد. ج شامل مناطق رویت با ابزار و شاید با چشم. د شامل مناطقی که فقط قابل رویت با ابزار است. برای جزئیات روی عکس کلیک کنید.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید