وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری

وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز ­شنبه بیست و سوّم اسفند­ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۲۹ رجب ‌المرجّب ۱۴۴۲ هجری قمری ( براساس تقویم رسمی کشور ) و مطابق با ۱۳ مارس ۲۰۲۱ میلادی

شعبان 1442 

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی ( مکانی و جوّی ) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری ( دوربین های دوچشمی قوی و تلسکوپ ) قابل رؤیت می باشد و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

وضعیت رصدی هلال : همان‌گونه که در نقشه دیده می‌شود، هلال ماه شعبان ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز ­شنبه بیست و سوّم اسفند­ماه ۱۳۹۹ ، در هیچ­یک از قارّه­‌های جهان حتّی با چشم مسلّح قابل رویت نیست. بنابراین، مطابق با هیچ مبنای فقهی، امکان اوّل ماه بودن روز یک­شنبه بیست و چهارم اسفند وجود ندارد و البته در همین راستا با رویت شدن هلال با چشم عادی در غروب روز یک­شنبه، بدون تردید برای همه مراجع معظّم تقلید ( کثّر الله أمثالهم ) و مقلّدین آن­ها، روز دو­شنبه بیست و پنجم اسفند­ماه، اوّل ماه شعبان المعظّم سال ۱۴۴۲ هجری قمری خواهد بود.وضعیت رویت هلال ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز یک­شنبه بیست و چهارم اسفند­ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۳۰ رجب ‌المرجّب ۱۴۴۲ هجری قمری ( براساس تقویم رسمی کشور ) و مطابق با ۱۴ مارس ۲۰۲۱ میلادی

شعبان 1442

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی ( مکانی و جوّی ) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری ( دوربین های دوچشمی قوی و تلسکوپ ) قابل رؤیت می باشد و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی« د » : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

 

وضعیت رصدی هلال : چنان­که نقشه فوق نیز به روشنی گویای آن است، هلال ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری در غروب روز ­ بیست و چهارم اسفند­ماه ۱۳۹۹ ، در اکثر مناطق کره زمین خصوصاً خاورمیانه به سهولت با چشم عادی قابل رویت است و بر همین اساس، مطابق با آراء فقهی تمامی فقهای بزرگوار ( کثّر الله أمثالهم ) ، روز دو­شنبه بیست و پنجم اسفند ، برای عموم مراجع عظام تقلید ( دامت برکاتهم ) بلا استثناء و مقلّدین آن­ها در خاورمیانه و مناطق دورتر ، اوّل ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری خواهد بود.

 

مشخّصات هلال ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ هجری قمری

* برخی از مشخّصه‌های هلالِ ماه شعبان المعظّم ۱۴۴۲ در غروب روز شنبه بیست و سوّم و یک­شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۹ در افق شهر مقدّس قم عبارتند از :

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت ۱۳ و ۵۲ دقیقه بعد از ظهر روز ­شنبه بیست و سوّم اسفند­ماه ۱۳۹۹ مطابق با ۲۹ رجب المرجّب ۱۴۴۲ ( طبق تقویم رسمی ) و برابر با ۱۳ مارس ۲۰۲۱

 

مشخّصه‌های هلال ­شنبه بیست و سوّم اسفند   ­شنبه بیست و چهارم اسفند
دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه درجه
لحظه غروب خورشید( براساس محاسبات) ۱۵ ۱۸     ۱۶ ۱۸    
لحظه غروب خورشید( براساس رصد)                
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید     ۴۷ ۲۶۷     ۱۶ ۲۶۸
سمت ماه در لحظه غروب خورشید     ۳۳ ۲۶۲     ۰۱ ۲۶۱
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۱۳ ۰۵-     ۱۴ ۰۷-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۱۳ ۰۵     ۲۷ ۱۳
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید     ۴۰ ۰-     ۵۶ ۰۹
لحظه غروب ماه ۱۸ ۱۸     ۱۵ ۱۹    
عرض دایره البروجی ماه ۰۵- درجه و ۰۵ دقیقه قوسی ۰۴- درجه و ۴۷ دقیقه قوسی
مکث ماه در لحظه غروب خورشید ۵۴ ثانیه زمانی ۵۷ دقیقه زمانی
سن هلال در لحظه غروب خورشید ۰۴ ساعت و ۲۵ دقیقه زمانی ۲۸ ساعت و ۲۶ دقیقه زمانی
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید ۲۲/۰% ۵۴/۱%
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید ۹۴/۳۹۶۶۹۰ کیلومتر ۸۷/۳۹۹۵۹۶ کیلومتر

 

دیدگاهتان را بنویسید