وضعیت رویت هلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری

وضعیت رویت هلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۹ جمادی ‌الثانی ۱۴۴۳ هجری قمری (بر اساس تقویم رسمی کشور) و مطابق با اول فوریه ۲۰۲۲ میلادی

هلال رجب 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی ( مکانی و جوی ) با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری ( دوربین های دوچشمی قوی و تلسکوپ ) قابل رویت است و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

 

وضعیت رصدی هلال: همان‌گونه که در نقشه دیده می‌شود، هلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ ، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در اکثر مناطق قاره آمریکای جنوبی و بخشی از جنوب غربی آمریکای مرکزی، با چشم عادی (غیرمسلح) قابل رویت است. در جنوب آمریکای جنوبی ، بخشهایی از نیمه جنوبی آمریکای مرکزی و همچنین بخشی از جنوب غربی آفریقا نیز، هلال با چشم مسلح قابل رویت است و در سایر نقاط کره زمین، هلال به هیچ وجه قابل رصد نیست. بنابراین مطابق با نظر مبارک آن دسته از مراجع عظامی که قائل به مبنای «اشتراک در شب» هستند، در صورت اقامه شهادت عدول، روز چهارشنبه برای آن بزرگواران و مقلدین گرامیشان، اول ماه رجب المرجب سال ۱۴۴۳ هجری قمری خواهد بود؛ اما نسبت به اعاظمی که در اثبات اول ماه، «لزوم رویت هلال در مناطق قریب الأفق» را شرط دانسته و لازم می‌دانند، قطعاً و بی‌تردید روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ ، اول ماه رجب المرجب سال ۱۴۴۳ هجری قمری خواهد بود.

 

رویت هلال در روز چهارشنبه

وضعیت رویت هلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۳۰ جمادی ‌الثانی ۱۴۴۳ هجری قمری (بر اساس تقویم رسمی کشور) و مطابق با دوم فوریه ۲۰۲۲ میلادی

وضعیت رویت هلال رجب المرجب 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی (مکانی و جوی) با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری ( دوربین های دوچشمی قوی و تلسکوپ ) قابل رویت است و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال: همان‌گونه که در نقشه دیده می‌شود، هلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز چهارشنبه سیزدهم بهمن¬ماه ۱۴۰۰ ، در غالب مناطق کره زمین از جمله منطقه خاورمیانه و خصوصاً در ایران و عراق و عربستان به سهولت با چشم عادی (غیرمسلح) قابل رویت است. بنابراین مطابق با نظر مبارک همه مراجع عظام تقلید (کثر الله أمثالهم) روز پنج‌شنبه چهاردهم بهمن برای آن بزرگواران و مقلدین محترمشان، اول ماه رجب المرجب سال ۱۴۴۳ هجری قمری خواهد بود.

 

مشخصات هلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ هجری قمری

برخی از مشخصه‌های هلالِ ماه رجب المرجب ۱۴۴۳ در غروب روز سه‌شنبه ۱۲ و چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ در افق شهر مقدس قم عبارتند از:

زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۰۹ و ۱۷ دقیقه صبح سه‌شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ مطابق با ۲۹ جمادی الثانی ۱۴۴۳ (براساس تقویم رسمی کشور) و برابر با اول فوریه ۲۰۲۲ به وقت رسمی ایران

 

مشخصه‌های هلال روز ­سه‌­شنبه دوازدهم بهمن   روز ­چهارشنبه سیزدهم بهمن
دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه درجه
لحظه غروب خورشید (براساس محاسبات) ۳۹ ۱۷     ۴۰ ۱۷    
لحظه غروب خورشید (براساس رصد)                
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید     ۱۷ ۲۵۰     ۳۹ ۲۵۰
سمت ماه در لحظه غروب خورشید     ۰۳ ۲۴۴     ۴۱ ۲۳۹
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۱۳ ۰۶-     ۵۷ ۱۰-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۲۹ ۰۶     ۰۳ ۱۸
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید     ۴۳ ۰۰     ۵۸ ۱۲
لحظه غروب ماه ۵۱ ۱۷     ۰۲ ۱۹    
عرض دایره البروجی ماه ۰۵- درجه و ۱۵ دقیقه قوسی ۰۵- درجه و ۲۱ دقیقه قوسی
مکث ماه در لحظه غروب خورشید ۱۰ دقیقه ۸۰ دقیقه
سن هلال در لحظه غروب خورشید ۰۸ ساعت و ۲۳ دقیقه ۳۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید ۰.۳۶% ۲.۶۹%
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید ۳۶۶۳۱۲.۷۸ کیلومتر ۳۷۰۴۳۳.۴۴ کیلومتر

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید