وضعیت رویت هلال ماه ذی‌القعده الحرام ۱۴۴۳

وضعیت رویت هلال ماه ذی‌القعده الحرام ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز دوشنبه نهم خرداد‌ماه ۱۴۰۱ هجری شمسی برابر با ۲۸ شوّال المکرّم ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با ۳۰ می (مه) ۲۰۲۲ میلادی

وضعیت رویت هلال ذی القعده 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی(مکانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری (دوربین های دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رویت و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال: همانگونه ‌که در نقشه مشهود است، هلال ماه ذی‌القعده الحرام ۱۴۴۳ قمری در غروب روز دوشنبه نهم خرداد‌ماه ۱۴۰۱ هجری شمسی، در هیچیک از قارّه‌های جهان به هیچ وجه حتّی با ابزار نوری (چشم مسلّح) قابل رویت نیست.

* بنابراین مطابق با تمامی مبانی فقهی، اوّل ماه بودن سه‌شنبه، امکان پذیر نیست، و بدون شکّ برای هیچیک از مراجع معظّم تقلید (کثّر الله أمثالهم) سه‌شنبه دهم خردادماه، اوّل ذی‌القعده الحرام ۱۴۴۳ هجری قمری نخواهد بود.

 

 

وضعیت رویت هلال ماه ذی‌القعده الحرام ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روز سه‌شنبه دهم خرداد‌ماه ۱۴۰۱ هجری شمسی برابر با ۲۹ شوّال المکرّم ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با ۳۱ می (مه) ۲۰۲۲ میلادی

وضعیت رویت هلال ذی القعده 1443

هلال در محدوده منحنی«الف» : به راحتی با چشم عادی و غیرمسلّح رویت می‌شود.

هلال در محدوده منحنی«ب» : در صورت مناسب بودن شرایط رصدی(مکانی و جوّی) با چشم غیرمسلّح قابل مشاهده است.

هلال در محدوده منحنی«ج» : با ابزار نوری (دوربین‌های دوچشمی قوی و تلسکوپ) قابل رویت و مشاهده آن با چشم عادی، محتمل است.

هلال در محدوده منحنی«د» : فقط با ابزار نوری رویت پذیر است.

وضعیت رصدی هلال: چنان¬که نقشه فوق خود به خوبی گویای آن است، در غروب روز سه‌شنبه دهم خردادماه ۱۴۰۱ هجری شمسی، هلال ماه ذی‌القعده الحرام در غالب مناطق کره زمین به راحتی و سهولت با چشم غیرمسلّح قابل رویت است و لذا روز چهارشنبه یازدهم خردادماه، برای همه مراجع عظام تقلید (کثّر الله أمثالهم) بلا استثناء و مقلّدین آن بزرگواران ، اوّل ماه ذی‌القعده الحرام سال ۱۴۴۳ هجری قمری خواهد بود.

 

 

برخی از مشخّصه‌های هلال ماه ذی‌القعده الحرام ۱۴۴۳ هجری قمری در غروب روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نهم و دهم خردادماه ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۳۰ و ۳۱ می (مه) ۲۰۲۲ میلادی در افق شهر مقدّس قم عبارتند از :

زمان مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران: ساعت ۱۶:۰۱ روز دوشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۸ شوّال المکرّم ۱۴۴۳ قمری و ۳۰ می (مه) ۲۰۲۲ میلادی

مشخّصه‌های هلال ­دو­شنبه نهم خرداد   سه­­‌شنبه دهم خرداد
دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه درجه
لحظه غروب خورشید (براساس محاسبات) ۱۲ ۲۰     ۱۳ ۲۰    
لحظه غروب خورشید (براساس رصد)                
سمت خورشید در لحظه غروب خورشید     ۳۱ ۲۹۷     ۴۲ ۲۹۷
سمت ماه در لحظه غروب خورشید     ۰۲ ۲۹۸     ۳۵ ۲۹۳
اختلاف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۳۱ ۰۰ +     ۰۶ ۰۴-
زاویه جدایی ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید     ۴۰ ۰۱     ۱۷ ۱۲
ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشید     ۴۵ ۰۰ +     ۴۵ ۱۰
عرض دایره البروجی ماه     ۱۶ ۰۱ +     ۱۶ ۰۲+
لحظه غروب ماه ۲۷ ۲۰     ۲۵ ۲۱    
مکث ماه در لحظه غروب خورشید ۰۹ دقیقه ۶۶ دقیقه
سن هلال در لحظه غروب خورشید ۰۴ ساعت و ۱۲ دقیقه ۲۸ ساعت و ۱۳ دقیقه
درصد سطح روشن ماه در لحظه غروب خورشید ۰.۰۵ % ۱.۳۱ %
فاصله ماه در لحظه غروب خورشید ۴۰۴۰۸۱.۵۳ کیلومتر ۴۰۵۴۴۳.۳۵ کیلومتر

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید