آغاز بارش‌های شهابی تابستان

این آخر هفته گلچینی از بارش‌های شهابی تابستان به اوج می‌رسند و فرصت خوبی است که از گرمای روزانه به خنکی شب فرار کنیم و به تماشای شهاب‌ها بنشینیم.

بارش شهابی برساوشی

ماه دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ به تریبع اول می‌رسد پس نیمه‌شب غروب می‌کند و تا صبح آسمان تاریک خواهد بود. تا آخر هفته اما ماه روزانه ۵۳ دقیقه دیرتر غروب می‌کند و آسمان بدون ماه و تاریک یکی دو ساعت بیشتر نخواهد بود. رصدگران شامگاهی با آهنگ متوسط ۴ شهاب در ساعت و رصدگران بامدادی با آهنگ متوسط ۲۲ شهاب در ساعت مواجه خواهند بود.بارش‌های شهابی مهم فعال در این هفته

 

گاما اژدهایی تابستانی (July gamma Draconids): این بارش شهابی در سال ۱۳۸۸ کشف شد و از ۳۱ تیر تا ۸ مرداد فعال است و اوج آن در ۷ مرداد است. کانون بارش در ۵ درجه‌ای جنوب شرقی ستاره گاما تنین و ۱۲ درجه‌ای شمال ستاره نسر واقع قرار دارد. کانون بارش در نیمه شب به نصف‌انهار ناظر می‌رسد و بیشتر ارتفاع را خواهد داشت.سرعت ورود شهاب‌های این بارش ۲۸ ک.م/ث است. سال ۱۳۹۵ این بارش فورانی قوی در طی یک ساعت داشت.

 

آلفا جدیی (Alpha Capricornids): این بارش شهابی از ۱۲ تیر تا ۲۰ مرداد فعال است و در ۲ تا ۹ مرداد با آهنگ ۳ شهاب در ساعت به اوج می‌رسد. کانون بارش در مرز صورت‌های قلکی جدی و دلو در ۴ درجه‌ای شمال غربی شتاره آلفا جدی قرار دارد. حدود ساعت ۱ بامداد کانون بارش به بیشترین ارتفاع می‌رسد. سرعت ورود شهاب‌های این بارش ۲۲ ک.م/ث است که شهاب‌های کندی هستند.

 

دلتا دلوی جنوبی (Southern Delta Aquariids): کانون این بارش شهابی در ۵ درجه‌ای جنوب غربی ستاره دلتا دلو قرار دارد. اوج این بارش در ۸ مرداد است. آهنگ شهاب این این بارش برای رصدگران عرض‌های میانه شمای از ۱ تا ۱۰ شهاب در ساعت است. کانون بارش حدود ۵ صبح به نصف‌النهار ناظر می‌رسد که بیشترین ارتفاع را خواهد گرفت. سرعت ورود این شهاب‌ها ۶۸ ک.م/ث است.

 

برساوشی (Perseids): این بارش معروفترین بارش‌های شهابی تابستان و حتی کل سال است. کانون این بارش در ۴ درجه‌ای جنوب شرقی ستاره تتا ذات‌الکرسی است. بهترین زمان برای دیدن شهاب‌های این بارش ساعتی قبل از طلوع خورشید است. اوج بارش در ۲۲ مرداد خواهد بود بنابراین این هفته انتظاری بیش از ۲ شهاب در ساعت نمی‌توان داشت. سرعت ورود شهاب‌های این بارش ۵۶ ک.م/ث است.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید